Axtarış


Oqtay Zülfüqarov 90 il. konsert

sehrlidunya com

Tərəfdaşlarımız

sehrlidunya com

 

yazidergisi

 

Gunay ut

Arxiv

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Faydalı Linklər

merkezi-kitabxana

milli-kitabxana

C.Cabbarli-kitabxana2

Fkocerli

sebail-merkezlesdirilmish-kitabxana

M-Seyidzade-kitabxana

M-Ezizbeyov-kitabxana

A-Shaiq-kitabxana

 

Sabunchu mks

 

Suraxani mks

 

BIneqedi-mks

 

Qaradag mks

 

Xezer-MKS

 

Xetai mks

 

Nizami mks

 

Quba mks

 

Beyleqan MKS

 

Sumqayit merkezi kitabxana

 

Masalli mks

 

Absheron Qalereyasi

 

ART Studio

 

Qiz qalasi resm qalereyasi

 

logo 1

 

logo 6

 

Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2011 15:03

İş, əmək və sənət haqqında

 • Yazda çalan qışda oynar
 • Yanan yerdən tüstü çıxar
 • Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış
 • Yeməyə kömək, işləməyə də kömək
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi
 • Yüyürək at özünə qamçı vurdurmaz
 • Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır
 • Yorğanına bax, ayağını uzat
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasın
 • Nə əkərsən, onu biçərsən
 • Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər
 • Sənət insan üçün xəzinədir
 • Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz
 • Sözün ilə işin bir olsun
 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın
 • Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın
 • Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər
 • Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!"
 • Uzaqdan baxana döyüş asan gələr
 • Uzaqdan zurna səsi xoş gələr
 • Ustadına gəc baxanın gözlərinə qan damar
 • Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar
 • Uşağa iş buyur, ardınca yüyür
 • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz
 • Çala-çala çalağan olar
 • Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar
 • Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik
 • Cəfa çəkməyən səfa görməz.
 • Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan
 • Yalançının evi yandı,heç kəs ona inanmadı

 

Elm, bilik və ağıl haqqında

 • Abdaldan paşa olmaz, taxtadan - maşa.
 • Ağac bar verəndə başın aşağı dikər
 • Ağıl ağıldan üstün olar
 • Ağıl yaşda olmaz, başda olar
 • Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı
 • Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər
 • Bacarıq ağılın nişanəsidir
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, it də qəssab olar
 • Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz
 • Bilmədiyini biləndən sor
 • Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir
 • Elm ağılın çırağıdır
 • Elmin gücü yıxar bürcü
 • Ədəb bazarda satılmaz...
 • Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır
 • Qələm qılıncdan itidir
 • Qələm əyri yonulsa da düz yazar
 • Qələmin ucu, qılıncın gücü
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar
 • Məkkəyə gedən dəvə hacı olmaz
 • Savadsız adam kor kimidir
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram"

 

Mərdlik və igidlik haqqında

 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla
 • Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü
 • Aydan arıyam, sudan duru
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər
 • Alnım açıq, üzüm ağ
 • Araba qoş, çarxa dur, Mərd igidə arxa dur
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi
 • Asta vur, Rasta vur
 • At ət ilə, igid don ilə
 • At ölər nalı qalar, İgid ölər namı qalar
 • Beş günün yarağı, bir günün gərəyi
 • Bir igid qırx ildə meydana gələr
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar
 • Bir qorxaq bir ordunu bada verər
 • Vura bilməyən, daşın böyüyünü götürər
 • Vuran igid dayısına gəyişməz
 • Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz
 • Vur qırxı, gedər qorxu
 • Vur deyənlə, vuran yarıdır
 • Qapan it dişin göstərməz
 • Qaçanı qovmazlar
 • Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, cırmanar keçməyə çay gəlməmiş
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq hər şeyi dörd görər
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar
 • Qorxan gözə çöp düşər
 • Qorxan öküz cütə getməz
 • Qorxu adama yalan söylədər
 • Qorxu başa bəladır
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən
 • Qoçdan qoç törər
 • Qoç döyüşünə qoç dözər
 • Qoç igid qurddan çəkinməz
 • Qurbansız bayram olmaz
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər
 • Quşqun olub quyruq altına keçincə, yüyən ol başa keç
 • Dağlar başına qış, igid başına iş
 • Zəri də var, zoru da
 • İgid arxasında igid gizlənər
 • İgid ağzını açmaz, əlini açar
 • İgid qovqasız olmaz
 • İgid igidə xor baxmaz
 • İgid ilqarından, dəvə ovsarından
 • İgidin başı qalda gərək
 • İgidin əli işdə gərək
 • İgidin yaraşığı sınaqdır
 • İgidin süfrəsi açıq olar
 • İgidin ürəyi haça olar
 • İgid min yaşar, fürsət bir düşər
 • İgidlik döyüşdə məlum olar
 • İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd
 • İgid oğul düşmənə əyilməz
 • İgid odur atdan düşə atlana, igid odur hər yaraya qatlana
 • İgid ölər, adı qalar
 • İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?
 • Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun
 • Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni,
  Yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni
 • Mərddən bir xəta, namərddən min
 • Mərd əli kasad olmaz
 • Mərdi qova-qova namərd eləmə
 • Mərd igidlər süfrə açar, ad alar
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyabangərd olar
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü ac
 • Mərd gördüyün deməz
 • Mərd mərdi qanar, bərkdə oduna yanar
 • Mərd özündən bilər, namərd yoldaşından
 • Mərd çörəyini daşdan çıxardar
 • Namərddən keç, mərddə dur
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol
 • Namərdi bir gördüm, bir də görsəm namərdəm
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı
 • Namərdə tuş gələnin işi düyünə düşər
 • Pis iş mərdə ar olar, namərd gözü dar olar.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz

 

Birlik və dostluq haqqında

 • Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır
 • Arxalı köpək qurd basar
 • Baş-başa verməyincə daş yerindən qalxmaz
 • Birisi minə bağlıdır, mini də birə
 • Bir gün düz yediyin yerə, qırx gün salam ver
 • Birlik harada, dirilik orada
 • Bir su ki girdi qaba, oldu içməli
 • Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni
 • Qarı düşmən dost olmaz
 • Qoyun quzusunun ayağını basmaz
 • Qonşu qonşuya baxar, canını oda yaxar
 • Qonşu qonşunun itini bayatı çağıra-çağıra tapar
 • Qonşu iti qonşuya hürməz
 • Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər
 • Qonşu muncuğunu götürən onu ancaq gorda taxar
 • Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün bir inəkli olasan
 • Qonşunun haqqı axirət haqqıdır
 • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar
 • Doğru dostluq qərəzsiz olar
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa
 • Dost dost ilə tən gərək, tən olmasa gen gərək
 • Dost dosta yaman gündə gərəkdir
 • Dost dar gündə tanınar
 • Dost ziyankar olmaz, ziyankar da dost olmaz
 • Dost yaman gündə tanınar
 • Dost yolunda boran olar, qar olar
 • Dost yolunda can qurban
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxma
 • Dost min isə azdır, düşmən bir isə çoxdur
 • Dostun versə qum, al ovcunda yum!
 • Ev alma, qonşu al
 • Əli ələ vurarsan, səs çıxar
 • Ət ilə dırnaq arasına girən iyiyər çıxar
 • Yaxşı dostu yaman gündə sına
 • Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayansın
 • Yeməklə dost olan illərlə küsülü qalar
 • Yoldaşını nişan ver, özünü tanıt
 • Örtülü bazar dostluğu pozar
 • Özgə atına minən tez düşər
 • Özgə buzovunu güdənin çatısı əlində qalar
 • Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər
 • Özgəsinə göz qoyan özünkünü itirər
 • Sidq ilə dost olan ürəkdən də bir gərək
 • Tək əldən səs çıxmaz
 • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi
 • Çox qarışqa bir şiri öldürər
 • Çörək itirən çörək tapmaz.

 

Vətən və el haqqında

 • Abadan kənd tüstüsündən bilinər
 • Ağac dibindən su içər
 • Ağacı içindən qurd yeyər
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər
 • Ağac olan yerdə budaq sınar
 • Ağac səmtinə yıxılar
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər
 • Asılsan da uca budaqdan asıl
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar
 • Bu dünyada şirin şey bir anadır, bir Vətən
 • Bülbülü saldılar qəfəsə dedi: "Ay Vətən, ay Vətən". Buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi: "Can Vətən, can Vətən"
 • Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir
 • Vətəndən ayrı düşsəm viran ollam, talannam
 • Vətənə gəldim, imana gəldim
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi
 • Qoçun buynuzu qoça ağırliq eləməz
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz
 • Dağ yeri - duman yeri, yurd yeri - guman yeri
 • Dam dirək üstə durar
 • Doğma yurd şirin olar
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • Ey öz-özünü bəyənən, qoy səni el bəyənsin
 • El ağzını bağlamaq olmaz
 • El ağzı faldır
 • El arxası çəmən olar
 • El atan daş dağdan aşar
 • El atan daşa güc düşməz
 • El tutanı ər tutar, ər atanı el atar
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar
 • El bir olsa zərbi kərən sındırar
 • El dəlisini çölə atmaz
 • El elə sığışar, ev evə sığışmaz
 • El elin aynasıdır
 • Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz
 • Eli dağlamaq olmaz, ağzın bağlamaq olmaz
 • Elimə qalsın, günümə qalmasın
 • Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz
 • Elin gözü sərraf olar
 • Elin gücü bir olsa, düşməni dara çəkər
 • Elin oğlu yumurtaya qulp taxar
 • El keçən körpüdən qorxma, sən də keç
 • El köçdü, oba qaldı
 • El gözündən düşən boy atmaz
 • El gözündən düşən gözsüz qalar
 • El gücü, sel gücü
 • El gücü, yel gücü, sel gücü
 • Ellərə gülən canım - indi olub el gülüncü
 • El oğrusuz, çöl qurdsuz olmaz
 • El öz dəlisini tanıyar
 • El sevəni aləm sevər
 • Elsiz dağ viranədir
 • El tikəni yel yıxa bilməz
 • El harda, sən də orda
 • El çalan zurnanın səsi uzağa gedər
 • Yerlərdir haman yerlər, görünməz oldu illər
 • Yer, oturan adamla şərəflənər
 • Yersiz gəldi, yerli qaç
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma
 • Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər
 • Lələ köçüb, yurdu qalıb
 • Lələ var, yurdu yox
 • Oba bizə, biz obaya hayanıq
 • Oba köçüb, yurdu qalıb
 • Ölər Koroğlu getməz bu yurddan
 • Sular hərəkətlidir, torpaq bərəkətlidir
 • Torpaqda itki olmaz, kötüksüz bitki olmaz
 • Uçan damın böyüklüyü binövrəsindən bilinər
 • Hər ağac öz dibinə kölgə salar
 • Hər quşa öz yuvası doğmadır
 • Hər kəsə öz Vətəni əzizdir
 • Hər kəsi el istəsə, bülənd olar, ucalar

 

Valideyn və övlad haqqında

 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar
 • Ana qarnında necə qalıbsan?
 • Anadan əziz yenə anadır
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi
 • Analar bizi bu gün üçün doğub
 • Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü böyüyər
 • Analı quzu, xınalı quzu
 • Anan, bacın kimdir? - Yaxın qonşum
 • Ananın səbri tükənməz olur
 • Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz
 • Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq gəzər
 • Anasına bax qızını al, Qırağına bax bezini al
 • Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər
 • Ata-anamı itirdim, özümü yara yetirdim
 • Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri
 • Ata-ana sözünə baxmayan xoş gün görməz
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar
 • Ataya oğul, anaya qul
 • Ata malına göz dikən ac olar
 • Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de
 • Atam gündəni sayır, anam gündədən kəsir
 • Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan oldun belə gülbəşəkər?
 • Ata olmasan, ata qədri bilməzsən
 • Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı
 • Böyüyə hörmət vacibdir
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz
 • Böyük danışanı kiçik götürər
 • Böyük sözünə baxmayan baxımsız qalar
 • Böyük tökəni kiçik yığar
 • Böyüyün sözündən çıxmazlar
 • Qoca başqa, qocaman başqa
 • Qoca qurd kahasından çıxmaz
 • Qocadan demək, cavandan əmək
 • Qoca evin sütunudur
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan
 • Qocanın biliyi, cavanın biləngi
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda
 • Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit!
 • Övlad ata-ananın ürəyidir
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya
 • Ərkəsöyün böyüyən oğul avara olar
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə
 • Kiçikdən xəta, böyükdən əta
 • Oğlum oğul olsun, kol dibi evim
 • Öz anasını sevməyən özgə anasını sevməz
 • Uşaq atadan yox, anadan yetim qalar
 • Uşaq atasını hamıdan güclü bilər
 • Uşağa uşaq deyiblər, böyüyə böyük
 • Uşaq evin yaraşığıdır
 • Uşaq gördüyün götürər, eşitdiyin deyər
 • Uşaqlıqda yalançı olana böyüyəndə inanmazlar
 • Uşaq sözün düzünü deyər

 

Söz, söhbət, danışıq haqqında

 • Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə
 • Ağzının qaytanı yoxdur
 • Adam var gözdən qızar, adam var sözdən qızar
 • Adam odur ilqarından dönməyə
 • Adam yıxıldığı yerdən qalxar
 • Adın nədir? - Rəşid! Birin de, birin eşit!
 • Adamın üzünə baxarlar, halını xəbər alarlar
 • Ara sözü ev yıxar
 • Başa dil gətirəni el gətirə bilməz
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər
 • Bir qəlbi ki tikə bilmirsən, niyə yıxırsan?
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı gəldi, çıxara bilmədi
 • Bir doğru ki, yalana oxşadı, onu deməzlər
 • Bir misqal dilini qoyub, bir batman başı ilə danışır
 • Bol çörəyin yoxdur, şirin dilin olsun barı
 • Qorxu adama yalan dedirdər
 • Damara bax, qan al
 • Danışana macal vermir
 • Danışmaq gümüş, danışmamaq qızıldır
 • Danışıram - pis olur, danışmıram - his olur
 • Dedim bir ağız ağla, demədim eli güldür bizə
 • Dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən!
 • Deyə-deyə dilimdə tük bitdi
 • Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək
 • Dilim-dilim olasan, dilim!
 • Dilini saxlayan salamat olar
 • Dil yalançı olunca, lal olsa yaxşıdır
 • Dil ürəyin açarıdır.
 • Dil yanılar, doğrusunu deyər
 • Dil yarası qılınc yarasından yamandır
 • Dinəndə pis olur, dinməyəndə dərd kəsir
 • Doğru danışanın papağı yirtıq olar
 • Doğru elə bilir hamı doğrudur
 • Doğru yalanı qovar
 • Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəl öz evin kimi
 • Doğru söz acı olar
 • Doğru sözdən xəta gəlməz
 • Doğru söz dəmiri dələr
 • Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır
 • Düzlük uzanar, qırılmaz
 • Düz sözə boynum qıldan nazikdir
 • Əvvəl danış, sonra gül
 • Əvvəl düşün, sonra danış
 • İnsan ölər, söz qalar
 • Yağmasan da gürulda
 • Yalan ayaq tutar, yeriməz
 • Yalan danışan hamını qanmaz bilər
 • Yaman dil başa bəladır
 • Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz
 • Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın
 • Yalan ki var, doğrunun quludur
 • Yalan söz üz qizardar
 • Yalançını mənzilənədək qov!
 • Yalançının evinə od düşdü, heç kəs inanmadı
 • Yalançının üzü qara olar
 • Yalançının hafizəsi olmaz
 • Yalançı tamahkarı aldadar
 • Kələk ilə gələn külək ilə gedər
 • Kişinin sözü bir olar
 • Nə dil bilsin, nə dodaq
 • Sözü söz kəsər
 • Söz bir olsa, dağ oynayar yerindən
 • Söz var el içində, söz var ev içində
 • Söz vaxtına çəkər
 • Söz verər, bez verməz
 • Söz qılıncdan kəsərlidir
 • Söz danışıqdan keçər
 • Sözdən söz götürür
 • Sözdən söz çıxar
 • Söz doğar
 • Söz insanın vuran əlidir
 • Söz ki var, dəmirdir, vurduqca uzanar
 • Söz götürənin, yer oturanındır
 • Sözlə plov olmaz, yağ ilə düyü gərək
 • Sözü məqamında deyərlər
 • Söz odur ki, haqqa vara
 • Söz sözün dayağıdır
 • Söz sözü çəkər, arşın bezi
 • Sözü ağzında bişir, sonra çıxart
 • Sözü at, yiyəsi götürər
 • Sözün damarı olar, çəkdikcə uzanar.
 • Sözün də qanadı var
 • Sözün doğrusun de, min atını çap
 • Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər
 • Sözün ilə işin bir olsun
 • Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar
 • Sözün yaxşısı baldan şirin olar
 • Sözünü bilməyənə aşağı başda da yer yoxdur
 • Sözü sözdən alarlar
 • Söz həyatın bəzəyidir
 • Söz çeynəyən çox, söz deyən az
 • Söyləyəndən dinləyən arif gərək
 • Söyləyən olma, dinləyən ol
 • Söhbət ki var, bulaqdır, kəsilməsə axacaq
 • Çox bilirsən, az danış
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir
 • Çox bilən quş dimdiyindən cələyə düşər
 • Şirin dil ilanı yuvadan çıxardar.

 

Ehtiyat və sayıqlıq haqqında

 • Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar
 • Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək
 • Bir ağızdan çıxan min ağıza yayılar
 • Bir daş altda, bir daş üstdə
 • Qarğa, qarğa, məndə qoz var
 • Qaçırılan fürsət ələ düşməz
 • Qurdun qonağlığına get, köpəyi də yanınca apar
 • Daldan atılan daş topuğa dəyər
 • Düşmən zəif olsa da, ehtiyatı əldən vermə
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır
 • Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz
 • Eşitdiyinə inanma gördüyünə inan
 • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı
 • Yatan itləri oyatma
 • Yerin də qulağı var
 • Yoldan çıxanı yol vurar
 • Yüz ölç, bir biç
 • Nə göz görsün, nə ürək bulansın
 • Nə eşitsin, nə də qanı qaralsın
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla
 • Nə görsün, nə də hürsün
 • On dəfə eşitməkdən, bir dəfə görmək məsləhətdir
 • Özgənin sözünü sənə deyən, sənin də sözünü özgəyə deyər
 • Pusquda oturan yatmaz
 • Sirr açandan el qaçar
 • Sirrini demə dostuna, dostunun da bir dostu var
 • Sonrakı peşmançılıq fayda verməz
 • Soruşan dağları aşar, soruşmayan düzdə çaşar
 • Xalam bildi - aləm bildi
 • Şərti şumda kəs, xırmanda şana-kürək sınmasın

 

Ümid, arzu və istək haqqında

 • Adam adam sayəsində adam olar
 • Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola
 • Adamın tamarzısı, hər kəsin öz arzusu
 • Ayın beş gün qaranlığı olanda, beş gün də aydınlığı olar
 • Allaha əl çatmır, padşaha söz
 • Allahdan buyruq, ağzıma quyruq.
 • Alnı açıq, üzü ağ; dərd-qəmi yox, kefi çağ
 • Aman istəyənin boynun vurmazlar
 • Arzu bir, ümid iki
 • Atalar gözəl demişlər: "Dünyanı ümid ilə yemişlər".
 • Atın izi itin izinə qarışmaz
 • At ölüb, itlərin bayramıdır
 • Axtaran tapar, yoğuran yapar
 • Ac toyuq yuxuda darı görər
 • Bağbanın könlü olsa, nə gəlib bağda bara
 • Bal tutan barmaq yalar
 • Balıq istəyən özünü suya vurar
 • Başına gələn başmaqçı olar
 • Başını keçəl eləmə, hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Bizim evdə də bir gün bayram olar
 • Boş çanağı vurur dolu çanağa
 • Boyunduruq bilir öküz nə çəkir
 • Bu arxa bir su gəlib, ümid var bir də gələ
 • Buğdadan, arpadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı, ay darı xırmanı!
 • Qabağa gedirsən bic qardaş, dala qalırsan gic qardaş
 • Qabaqca danışma!
 • Qarğa cəmdək üstə yığılar
 • Qoyunu qurda tapşırıb
 • Qulağının dibini görəndə...
 • Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz
 • Qurunun oduna yaş da yanır
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana rast gələr
 • Dama dama göl olar, dada dada heç
 • Diş tutmayanı, dodaq tutmaz
 • Dəvə bir fikir eləsə, sarban iki fikir elər
 • Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə işim düzələr
 • Dəlidən doğru xəbər
 • Dərdlərə dərman olub, dərmansız qalan canım
 • Dovşanı araba ilə tutur
 • Düzdə gəzdi hərləndi, gəldi dağa dirəndi
 • Elə bil biyara gedir
 • Eşit, inanma
 • Əli aşından da oldu, Vəli aşından da...
 • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz
 • İnək bir, sağan iki
 • İnsan istəsə dağı dağ üstə qoyar
 • İstədi qaşın qayıra, vurdu gözün çıxartdı
 • İstədiyini deyən, istəmədiyini eşidər
 • İstədi çıxa dağ başına, daş düşdü sağ başına
 • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü
 • İstək gözdə olar, məhəbbət ürəkdə
 • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara
 • İt dəmirçi dükanından nə aparar?
 • İt də getdi, ip də getdi
 • Yağ yağa qarışdı, yarmalar yavan qaldı
 • Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük
 • Yazıya pozu yoxdur
 • Yalvarmaqdan sözdən olduq, gözləməkdən gözdən
 • Yel aparan yelinki, yerdə qalan mənimki
 • Yeməkdən ümid yaxşıdır
 • Yıxılan ağaca balta çalan çox olar
 • Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda da oturmur
 • Keçənə güzəşt deyərlər
 • Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdir
 • Könülsüz işin axırı olmaz
 • Köpəyin qarnı tox gərək
 • Kötük üstündə çox budaqlar doğranıb
 • Gecənin xeyrindən, gündüzün şəri yaxşıdır
 • Göz görmək üçün, könül seçmək üçündür
 • Göz görmür, üz utanmır
 • Gözü boynunun ardını görəndə...
 • Gün batdı - bat, gün çıxdı - çıx!
 • Neylərəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olsun
 • Nə doğrarsan qabına, o çıxar qaşığına
 • Nə əkərsən, onu biçərsən
 • Niyyətin hara, mənzilin ora
 • Od yanan yerdən işıq gələr
 • Olan olub, keçən keçib
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır
 • Öz-özünü oda yaxır
 • Öz-özünü bəyənən ağam vay
 • Ölmə eşşəyim, yaz gələr yonca bitər
 • Pis günün ömrü az olar
 • Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir
 • Samanlıqda iynə axtarır
 • Sınan gəmiyə nə külək
 • Suda boğulan saman çöpündən yapışar
 • Tez duranla tez evlənən uduzmaz
 • Toyun axırında zurna belə səslənər
 • Toydan sonra nağara, xoş gəldin, bayram ağa
 • Toyun əvvəlinə getmə, axırına da qalma
 • Toyunda qəlbirlə su daşıyım
 • Tor atan balıq tutar, nə böyüyü, nə kiçiyi
 • Tula itdən də murdar
 • Ucuz ətin şorbası olmaz
 • Ürək götürməyəni əl götürməz
 • Fikirdən iti gedən şey yoxdur
 • Xəstə tələsər, armud vaxtında dəyər
 • Haray üzülən canım, ipə düzülən canım
 • Heç kəsin çırağı axıracan yanmayıb...
 • Hər aydınlığın bir qaranlığı var, hər qaranlığın da bir aydınlığı
 • Hər arzu yerinə yetməz
 • Hər quşatan ovçu Pirim olmaz
 • Hər deyilənə inanmazlar
 • Hərə öz atını minib çapır
 • Hər için öz yeri, hər sözün öz məqamı var
 • Hər parıldayan qızıl olmaz
 • Hər saatın bir hökmü var
 • Çarx dolanır, gün keçir
 • Çıxmayan cana ümid çoxdur
 • Çobanın meyli olsa təkədən pendir tutar
 • Yanan yerdən tüstü çıxar

 

İnsan qüsurlarının tənqidi haqqında

 • Abdalın qarnı doyunca gözü qapıda qalar
 • Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər
 • Abırsızdan abrını gözlə
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala
 • Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm
 • Ağzına çullu dovşan sığışmır
 • Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar
 • Ağır otur, batman gəl
 • Adam var ki, adamların naxşıdır, adam var ki, dindirməsən yaxşıdır
 • Adam olmayan yerdə adamdır
 • Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr
 • Adı it dəftərində də yoxdur
 • Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu
 • Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq
 • Aza qane olmayan çoxa çatmaz
 • Ay doğar gədiyindən, utan bir dediyindən
 • Ayı qandı, abid qanmadı
 • Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər
 • Ala itdən məşhurdur
 • Aldığını verməz, bildiyini deməz
 • Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin...
 • Artıq tamah baş yarar
 • Arı yeyib, namusu atıb dalına
 • Bağa qınından çıxdı, qının bəyənmədi
 • Bazarın bazar, qadam sənə mərdumazar!
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır
 • Başını yarıb, ətəyinə qoz tökür
 • Başından böyük danışma
 • Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz
 • Belə otlayan idin, niyə arıq düşdün?
 • Beşdə alacağın yox, üçdə verəcəyin
 • Bədəsil əsil olmaz, boyunca qızıl qala
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb ayağa düşər
 • Bildiyini babasına da verməz...
 • Bir ac qudurar, bir yalavac
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan
 • Bir versən bir də istər, yatmağa yer də istər
 • Bir qəpiklik qutab kimi özünü ortaya soxma
 • Bir yeyərəmdən qorx, bir də yemərəm deyəndən
 • Bir ziyandan min böhtan doğar
 • Bir gözü alça dərir, bir gözü gavalı
 • Bir napakdan qorun, bir də köpəkdən
 • Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz
 • Birə bir deyiblər, birə iki deməyiblər
 • Boşdan bir çıxar, bərkdən iki
 • Boyaqxana küpünü azdırma
 • Bu uşaqlıq deyil, şıltaqlıqdır
 • Buğda göstərir, arpa satır
 • Buğda çörəyin yoxdursa, buğda dilinə nə gəlib...
 • Buynuzsuz qoçun qisası, buynuzlu qoçda qalmaz
 • Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə
 • Burnun girməyən yerə başını soxma
 • Bığdan götürüb, saqqala qoyur
 • Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər
 • Vəz oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək
 • Qabaq dinən bilsə ki, sonra dinən nə deyəcək, heç dinməz
 • Qazan qarası gedər, üz qarası getməz
 • Qazancını it yeyər, yaxasını bit
 • Qaydanı pozan peşman olar
 • Qayınananın gücü qızına çatar
 • Qamış ola, gomuş ola, görməmiş ola...
 • Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar
 • Qanı qan ilə yumazlar
 • Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən
 • Qapıdan qovursan, bacadan gəlir
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər: - Məndən qorxur
 • Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib
 • Kifirə sabun, dəliyə öyüd neyləyər
 • Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş
 • Qarğanı qırğı bilir
 • Qarnı tox olan qayğısız olar
 • Qarın başa bəladır
 • Qarın qardaşdan irəlidir
 • Qarın səndən aşağıdır
 • Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
 • Qorğaya öyrənən çərəzsiz qalmaz
 • Qonaq bu il burdadır, gələn il də sərasər
 • Qonağa get deməzlər, altından palazı çəkərlər
 • Qonşunun toyuğu qonşunun gözünə qaz görünər
 • Qurddur, qoyun dərisinə girib
 • Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir görünmür
 • Dağarçığını çuval yanına qoyur
 • Dadanan qudurandan pis olar
 • Dedi - qodu ev yıxar
 • Demək olmur gözün üstə qaşın var
 • Dəymişin qoyub, kalın dərir
 • Dəli qazandı, ağıllı yedi
 • Dəli qırmızı sevər, gic - sarı
 • Dəli dəlini görəndə çomağını yan tutar
 • Dərə xəlvət, tülkü bəy...
 • Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar
 • Dilinin bəlasını çəkir
 • Dilim səni görüm dilim-dilim olasan
 • Dili dost, qəlbi qara
 • Diriyə hay verməz, ölüyə pay
 • Dolunu yeyib, boşa təpik atır
 • Duzu yeyib, duzqabını sındırır
 • Dığ-dığ adamı azara salar
 • Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər
 • Elə bilir yuxa arasında halva var
 • Elə yerdə otur, altına su çıxmasın
 • Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab
 • Eşşək palçığa bir dəfə batar
 • Əvvəl arxı tullan, sonra bərəkallah de
 • Əvvəldən nə idi hüsnü-camalı, indi oldu dəli Bayramalı
 • Ədəbi kimdən öyrəndin, ədəbsizsən
 • Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz
 • Əl qatma harama
 • Əlindən bir iş gəlməyən on danışar
 • Əsli, nəcabəti olmayana qamçı neylər?
 • Əhl ilə daş daşı, naəhl ilə yemə aşı
 • Zər ilə olan, zor ilə olmaz
 • Zorla qoyuna gedən köpəyin qoyuna nə faydası?
 • İki canbaz bir ipdə oynamaz
 • İlqarı olmayanın imanı da olmaz.
 • İnsan zülmə tabedir
 • İnsan olmayan insan qədrin nə bilər!
 • İsti aşa soyuq su qatma
 • İtdən çox çarıq aparan olmaz, yenə ayağı yalındır
 • İçdin üzüm suyunu, tökdün üzün suyunu
 • İşini möhkəm tut, qonşunu oğru tutma
 • Yanan da mən - yaman da mən.
 • Yiyəsinə baxıb atın nallayırlar
 • Yemə namərd çörəyini, axırda başına vurar
 • Yükünü yığdı təpəyə, elə arxa çevirdi
 • Yıxılanı vurmazlar
 • Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma
 • Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir
 • Keçi can hayında, qəssab piy hayında
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı
 • Kişi sözü üzə deyər
 • Kişi tüpürdüyünü yalamaz
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad
 • Kişinin özünə baxma, sözünə bax
 • Kişiüzlü arvaddan, arvadüzlü kişidən həzər
 • Kor kor, gör gör
 • Kor tutduğun buraxmaz
 • Köpək araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyur
 • Quyu var, suyu yox
 • Külək kimi hərdən bir tərəfə əsmə
 • Gah nala döyür, gah mıxa.
 • Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
 • Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası
 • Gedər bu dövran sənə də qalmaz.
 • Gəlin bəzənincə toy əldən gedər
 • Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə vuruşur
 • Goru var ki, kəfəni də ola
 • Gözlərindən qan damır
 • Gözünü qırpdın sənin deyil
 • Gündüz gəzər obanı, gecə sancar dabanı
 • Günü günə satmazlar
 • Gününü düyünləyib göy əsgiyə
 • Meşə çaqqalsız olmaz
 • Miyançının kisəsi gen olar
 • Milçək bir şey deyil, könül bulandırır
 • Nəğdi qoyub, nisyə dalınca düşmə
 • Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda
 • Nə qanır, nə qandırır
 • Niyyətin hara, mənzilin ora
 • Od düşdüyü yeri yandırar
 • Od ilə oynamaq olmaz
 • Od olub aləmi yandırır...
 • Oddan kül törər, küldən nə törər?
 • Oynamaq bilmir, deyir: yerim dardır
 • Onun üzü - dəvənin dizi
 • Ot kökü üstə bitər
 • Oxun atıb, yayın gizlətmə
 • Öz ağlını özgəyə vermə
 • Özgə evində koxalıq eləməzlər
 • Ölüdən də pay istəyir
 • Ölünün dalınca danışmazlar
 • Örtülü bazar dostluğu pozar
 • Ölünü öz başına qoyarsan, vurar kəfənin yırtar
 • Pay verdi, dalınca xəbər göndərdi
 • Paxıl artmaz
 • Paxıl olmasan dərdin olmaz
 • Pişiyi bağlayıb süfrə açır
 • Pul verməz, can verər
 • Sayanın quluyam, saymayanın ağası
 • Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir
 • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa
 • Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
 • Sənə vur dedilər, öldür ki, demədilər
 • Sənin ipinlə quyuya girmək olmaz
 • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra
 • Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını sındırar
 • Siçandan törəyən kəsəyən olar
 • Soğan yeməmisən için niyə göynəyir
 • Su bir yerdə qalanda iylənər
 • Tazıya deyir tut, dovşana deyir qaç
 • Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl
 • Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna
 • Tülkünün meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoyalar
 • Uman yerdən küsərlər
 • Üstü bəzək - altı təzək
 • Hazırın naziri
 • Hamam suyu ilə özünə dost tutur
 • Haram malın bərəkəti olmaz
 • Heç bilmir harada bişib, deyir bir çömçə də bəri ver
 • Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb
 • Hər işi tutdun, insafı əldən qoyma
 • Hər kəs nə eləsə, özünə elər
 • Hayasızdan hayanı saxla
 • Çanax öz başında sınar
 • Çatana çatır, çatmayana bir daş atır
 • Çörəyini özü öz ayağı ilə tapdaladı
 • Çörək itirən çörək tapmaz
 • Canavardan qorxan meşəyə girməz
 • Canavarın nə qocası, nə cavanı
 • Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar
 • Cücəni payızda sayarlar
 • Şadlığına şitlik eləmə
 • Şaftalı tabağı kimi ortada durma
Oxunub 326422 dəfə Last modified on Şənbə, 06 Oktyabr 2012 14:50